Witnessing

Paul’s Exhortation to Gospel Living and Witnessing

1.) Witnessing must TAKE PLACE AT ALL TIMES 2.) Witnessing must TAKE PLACE CONTINUALLY 3.) Witnessing must TAKE PLACE BY EVERYONE 4.) Witnessing must TAKE PLACE BY CHRISTIANS WHO ARE…